CONNECTING THE DOTS…

Training en advies

Trainingen en adviezen

Bij trainingen mag het volgende komen te staan: Inclusionsearch biedt trainingen gericht op de vraag van jouw organisatie. Alle trainingen zijn gefundeerd op heldere didactische principes en de laatste wetenschappelijke inzichten en geven handvatten om meteen aan de slag te kunnen in uw dagelijkse praktijk.

  Inclusionsearch helpt organisaties bij het vertalen van inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid naar de eigen praktijk.

  Onze adviseurs staan voor u klaar om u te adviseren in uw vraagstukken rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid om het zodanig in te bedden in uw organisatie dat het een integraal onderdeel wordt. Variërend van inclusief communiceren tot hoe u uw werving en selectieproces zo inclusief mogelijk kunt inrichten. Ons advies is concreet en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

  Inclusionsearch helpt organisaties bij het vertalen van inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid naar de eigen praktijk.

  Onze adviseurs staan voor u klaar om u te adviseren in uw vraagstukken rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid om het zodanig in te bedden in uw organisatie dat het een integraal onderdeel wordt. Met een gedreven team ondersteunen wij uw organisatie met training, coaching, advies en onderzoek.

  Inclusionsearch biedt verschillende trainingen, ook geven wij lezingen en workshops, afhankelijk van uw vraag.

  Behoefte aan nieuwe inzichten en inspiratie op het vlak van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid? Tijdens een workshop of lezing ontdekt u wat actueel is op dit vlak en de impact hiervan op uw organisatie. In onze workshops en lezingen praten bieden wij vooral praktische handvatten waarmee u meteen aan de slag kunt.

  Bij coaching gaan wij ervan uit dat mensen die bewust zijn van hun unieke talenten en deze goed weten in te zetten, over het algemeen meer plezier hebben in hun werk. Ze krijgen meer energie. Bovendien worden ze steeds beter in wat ze doen en worden talenten beter benut. 

  Coaching trajecten zijn gericht op de volgende vragen:

  • Het vergroten van zelfinzicht en het faciliteren van persoonlijke groei
  • Optimaal aanpassen aan de eisen van Inclusie leiderschap
  • Ondersteunen van Inclusief denken en handelen
  • Ondersteunen bij het bouwen en handhaven van gelijkwaardige teams
  • Begeleiden bij ontwikkeling en uitvoering van change m.b.t. verschillende vraagstukken
  • Ondersteunen bij het focussen op en bereiken van resultaat (individueel, team, organisatie)

  Onze trainingen duren in de regel een hele dag. De eerste deel van de dag richt zich op het verwerven van kennis. Het in de tweede dagdeel brengen deelnemers de kennis en aangereikte tips en tools direct in praktijk. 

   

  Verbindende communicatie

  Over het algemeen is het belangrijk om zakelijke communicatie te laten leiden door feiten en objectieve informatie, zonder al teveel op persoonlijke meningen, emoties of vooroordelen te leunen. Verbindende communicatie is een communicatiestijl die zich richt op verbinding en het oplossen van conflicten door middel van empathie, begrip en assertiviteit.  De training is gebaseerd op de theorie van Nonviolent Communication (NVC) van Marshall Rosenberg, die vier componenten van communicatie definieert: observatie, gevoel, behoefte en verzoek. Verbindende communicatie gaat over het uiten van jezelf op een eerlijke manier, zonder te oordelen of te beschuldigen, en het begrijpen van anderen op een dieper niveau. Het doel van verbindende communicatie is om een sfeer van wederzijds begrip en respect te creëren, waarin mensen verschillende perspectieven kunnen delen en samen tot oplossingen kunnen komen.

  Coachen van teams: hoe omgaan met verschil aan de hand van het 5-stappen model 

  In verbinding blijven door verschillen te omarmen, open, respectvol, flexibel, empathisch te communiceren. 

  Stap 1 – Communicatie zonder waardeoordeel naar elkaars perspectieven luisteren.

  Stap 2 – Respect voor verschil van perspectief. 

  Stap 3 – Flexibil tegenover andersdenkenden.

  Stap 4 – Empathie, in de schoenen van de ander.

  Stap 5 – Ervaringen delen die verschillen overbruggen. 

  Training gelijke kansen bij werving en selectie

  De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 14 maart 2023 aangenomen. Door deze wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om toe te zien op de op de aanwezigheid en toepassing van een wervings- en selectiebeleid van werkgevers met doeltreffende maatregelen om discriminatie te voorkomen en gelijke kansen te creëren.

  Deze praktische training geeft inzicht in een nieuwe, geeft handvatten om inclusief werven en selecteren in de praktijk te brengen. Tijdens de training leer je hoe een divers en inclusief wervingsproces eruitziet. Je wordt bewust van unconscious bias en je weet hoe je inclusieve vacatureteksten opstelt. Je leert hoe inclusief kan werven en hoe je zonder vooroordelen kandidaten selecteert.